Aviso legal

Titularidade

En virtude da Ley 34/2002, do 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, comunicámoslle que o sitio web que está visitando ubicado baixo o dominio destelo.gal pertence a MIGUEL GRANDÍO LÓPEZ, en adiante “o propietario”, cuxo DNI é o 33560953C e con domicilio na rúa Monte Faro, nº111, 3ºE, CP 27003, Lugo.

Obxecto

Toda persona que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose a la observancia e cumprimento riguroso das disposicións aquí dispostas, así como a calequeira outra disposición legal que fose de aplicación.

O propietario resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sen que exista a obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do propietario.

Contidos

Os contidos e imaxes que hai neste sitio web pertencen aos respectivos autores e, salvo que teñan unha licenza específica, están regulados baixo a licenza Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Responsabilidade

O propietario non se fai responsable das informacións, opinións e conceptos que sexan emitidos, publicados ou distribuídos a través do sitio web polos usuarios nin de calqeura outro sitio web interconectado ao cal se acceda desde destelo.gal, mediante ligazóns ou calquera dos servizos que se vinculen ou relacionen neste sitio web.

O sitio web do propietario pode empregar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía á computadora de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies empregadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso se utilizarán as cookies para recoller información de carácter persoal.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. No entanto, o propietario non pode garantir a inexistencia de erros no acceso ao sitio web, nos contenidos nin na súa actualización completa, inda cando invirte todos os esforzos precisos para evitalos e emendalos coa máxima celeridade e sempre que lle sexan indicados.